Lidecos uppförandekod

Lideco har idag en intern Uppförandekod, där vi säkerställer att vår verksamhet bedrivs på ett etiskt och hållbart sätt både lokalt och globalt. Vi jobbar också med våra leverantörer för att tillsammans skapa ett bättre samhälle.
[stäng]