Image

Hållbarhet på Lideco

Vårt företag jobbar efter 3 huvudmål:
100% nöjda kunder, God företagskultur och Hållbart företagande.


För oss är det både inspirerande och självklart att bidra till ett samhälle där vi tar ansvar genom ett hållbart företagande.
Som stöd i vårt hållbarhetsarbete  kommer vi att jobba med  FN:s globala mål. Vi kommer årligen att välja ut 2-3 mål att jobba med.

Vi försöker att vara ett
föredöme i att skapa ett rättvist, jämställt och klimatneutralt samhälle samt att påverka och inspirera våra anställda och vår omgivning att bidra till ett hållbart samhälle.

[stäng]