Image

Vårt företag är anslutet till FTI, näringslivets system för återvinning av förpackningar (f d REPA). Lagen om producentansvar för förpackningar innebär att alla företag som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar eller förpackade varor är skyldiga att samla in och återvinna de förpackningar som de tillför marknaden. För att skapa ett gemensamt insamlingssystem har svenskt näringsliv gått samman och organiserat insamling och återvinning. Insamlingssystemet finansieras genom förpackningsavgifter som erläggs av företagen till FTI. Ett företag som är anslutet till FTI har på så vis tagit sitt producentansvar och kan därför hänvisa sina kunder till den insamling som erbjuds i respektive kommun.


Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.

Lideco har sedan många år högsta kreditvärdighet enligt Bisnodes kreditratingsystem.

[stäng]