Historik

Lideco i Dalstorp AB bildades i slutet av 1985 av Bertil Lidh. Tanken var redan från början att företaget skulle vara ett försäljningsbolag med verksamhet inom verktygsbranschen. Berit Andersson och Bo Nilsson anställdes från början och från Januari -86 anställdes Hans Johansson som säljare. Agenturen som låg till grund till bildandet av Lideco var det tyska Fibro, idag en världsledande tillverkare och leverantör av standarddelar till klipp- stans- och bockverktyg. Omsättningen för Lideco's del var väldigt blygsam under något år men företaget har hela tiden utvecklats och nya starka agenturer har knutits upp.

Idag är Lideco AB marknadsledande på flera områden inom branschen. De största agenturerna är förutom Fibro även Kaller-gasfjädrar, som tillverkas av Strömsholmen i Tranås. Ett världsledande fabrikat inom området gasfjädrar och hydraulkammar. Vidare det amerikanska företaget Mate Precision Tooling, en av de största inom verktyg till koordinat- och revolverstansmaskiner. Idag sysselsätter Lideco 20 personer med en omsättning på ca. 60 Mkr. Några av företagets starka sidor är just att man har ett väldigt brett program och kan därför erbjuda kunderna allt inom branschen. Detta tillsammans med mycket god branscherfarenhet och den fina service som erbjuds gör Lideco till ett mycket fint och expansivt serviceföretag inom verktygsbranschen, där kunden alltid finns i centrum.

År 2004 flyttades dotterbolaget Stansa hem till Dalstorp, och hela verksamheten bedrivs sedan dess i Lideco's regi. Detta gör oss ännu starkare, då vi nu även har produktion i samma hus. Produktionen kommer även i fortsättningen mestadels att bestå av både standard och specialverktyg till både revolverstansmaskiner och följdverktyg.

1 januari 2006 tog vi över en av Sveriges största centerless- och stansslipare, LN:s Mekaniska i Torhult. I och med detta förvärv stärker vi vår stansproduktion och ger våra kunder en förbättrad service. I december 2009 såldes den centerlesslipande delen av LN:s och stanstillverkningen flyttades till Lideco med en anställd och några maskiner, bl.a. en CNC slipmaskin. Detta har tillfört Lidecos produktion värdefull kompetens och ytterligare kapacitet. Lideco sysselsätter idag fem personer i produktionen.

2012 ersattes Hans Johansson på VD-posten av Peter Nilsson och de senaste åren har företaget genomgått flera större förändringar; nya agenturer har knutits till företaget (t ex Moeller, Türk+Hillinger och Waldmann), produktionsutrustningen har uppdaterats med flera stora investeringar och en ny e-handel har ersatt den gamla som varit igång sedan 2001.

[stäng]