Image

Miljö & Kvalitet

Lideco AB är sedan 4 november 2002 kvalitets- och miljöcertifierat enligt SS-EN ISO 9001 samt SS-EN ISO 14001. Den 11 januari 2006 erhölls även certifikat inkluderat konstruktion och produktionsdelen, som tidigare utelämnats.

Utgångspunkten för både kvalitet- och miljösystemet är att med kunden i fokus sträva efter att ständigt förbättra företagets verksamhet. Detta gör vi genom att hela tiden försöka utveckla vår verksamhet genom planering, utförande, uppföljning och utvärdering. Vi arbetar kontinuerligt med vårt kvalitets- och miljösystem inom hela verksamheten och försöker fånga upp eventuella brister och områden som med ständiga förbättringar kan förändras till en högre nivå, såväl internt som externt.

Länk till ISO-Certifikat

[stäng]