Image

Miljö & Kvalitet

Lideco AB är sedan 4 november 2002 kvalitets- och miljöcertifierat enligt SS-EN ISO 9001 samt SS-EN ISO 14001. Utgångspunkten för både kvalitet- och miljösystemet är att med kunden i fokus sträva efter att ständigt utveckla och förbättra företagets verksamhet.

Länk till ISO-Certifikat

Med anledning av den nya dataskyddsförordningen GDPR, som träder i kraft den 25 maj 2018, har vi sett över våra rutiner och anpassat dem till den nya lagen. Vill du veta vilka uppgifter vi sparat om dig eller vill att vi raderar personuppgifter, är du välkommen att höra av dig!

[stäng]