Vi tror på att utveckling bidrar till framgång

TILLBAKA
Image
Här är hela gänget samlat för fortsatt arbete i temat "dra åt samma håll" på Glasets Hus i Limmared.

Detta tillsammans med Susanne Pettersson, föreläsare samt konsult inom förändringsarbete.
[stäng]